۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

درباره واحد اهداء کالبد آموزشی

نجات جان هر انسانی در گرو توانمندی کادر پزشکی در تشخیص و درمان مناسب و عملکرد صحیح در شرایط اضطراری می باشد که این امر مهم نیازمند آموزش و شناخت دقیق جزئیات و ظرافت های کالبد انسان می باشد.

هم اکنون دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با کمبود کالبد انسانی جهت آموزش رو به رو می باشند. همچنین نبود مرجعی استاندارد برای انجام صحیح فرآیندهای آماده سازی کالبد و جلوگیری از مشکلات مربوطه از جمله فساد، بوی نامطبوع، عوارض جانبی جسمانی برای اساتید و دانشجویان سختیهای فراوانی را ایجاد کرده است که با به کارگیری روش های جدید و مناسب می توان این نقایص را برطرف نمود.

از این رو واحد اهداء کالبد آموزشی بانک سلول، بافت و عضو مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور در نظر دارد با عنایت خداوند و همیاری مردم فهیم، با تکیه بر دانش و همت جوانان این مرز و بوم خدمات شایسته و کارآمدی را برای پیشبرد علم پزشکی کشور عزیزمان ارائه نماید.

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.