۲۶ مرداد ۱۴۰۱

آخرین مطالب

جلسه مشترک بانک چشم جمهوری اسلامی و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، امروز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ جلسه ای با حضور آقایان دکتر حسن زاده رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، دکتر جوادی رئیس هیات مدیره بانک چشم، دکتر اکبری رئیس بیمارستان چشم پزشکی فارابی، دکتر خداپرست، دکتر دشتی مدیر بانک چشم... بیشتر بخوانید

آخرین مطالب

راه اندازی زیرواحد بافت شناسی و خدمات بافتی واحد اهداء کالبد آموزشی بانک سلول، بافت و عضو مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

راه اندازی زیرواحد بافت شناسی و خدمات بافتی واحد اهداء کالبد آموزشی بانک سلول، بافت و عضو مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، زیرواحد بافت شناسی و خدمات بافتی واحد اهداء کالبد آموزشی بانک سلول، بافت و عضو مرکز تحقیقات راه اندازی... بیشتر بخوانید

مطالب در نگاه تصویر

جلسه مشترک بانک چشم جمهوری اسلامی و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
  • راه اندازی زیرواحد بافت شناسی و خدمات بافتی واحد اهداء کالبد آموزشی بانک سلول، بافت و عضو مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
  • افتتاح واحد مشهد بانک سلول، بافت و عضو مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.